VILTSPÅR grund

Hund inkl matte spårar i skogen

 

VÅREN 2021

 

Innehåll

Viltspår är en fantastisk nos-aktivering för hunden.  Det går att tävla i viltspår, och Du kan också avlägga prov för att få hundens lämplighet bedömd. Du kan även lägga viltspår för att träna hunden till att bli en s k eftersökshund. 

 

För att lägga ett viltspår använder man  sig av en skank (ben) från ett djur, ofta klövvilt, som man släpar efter sig i spåret. Man droppar även ut blod, vanligen nötblod. Viltspår består alltså av tre olika vittringar; människa, blod och skank.

Den här kursen ger Dig både teori och praktik kring viltspår, utrustning samt lagar och förordningar.

Alla hundar oavsett ras och storlek är välkomna till denna roliga nosaktivering!
 

Start

Planeras till april. Datum meddelas så snart det är bestämt.

Första tillfället UTAN HUND

Plats Köpings Brukshundklubb

 

Träffar

Ytterligare 7 tillfällen: 

Spårträffarna på olika ställen som anges efter hand.

Instruktör Pia Öberg, Alex Sandin, Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

Deltagare

Max 8 deltagare

 

Kurslitt.

Träna och starta på prov i viltspår/Brandwold (175:-)
 

Kursavgift

1200:- Klöv och blod till !.a tillfället ingår i kursavgiften.

Kursavgiften betalas in till Bankgiro 5010-4769 då Du fått bekräftelse på att Du har plats. Går Du flera kurser hos oss under 2020 har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto medtas till kursstart!

Medlemskap Du ska vara medlem i Köpings Brukshundklubb.
OBS! Kursavgift och ev medlemsavgift  betalas var för sig.

Anmälan

 

ulla-marie@telia.com   073-75 400 25
Gör gärna intresseanmälan!

 

Ange vid
anmälan
Namn, adress, personnummer, mobil och mail. Hundens ras, ålder och namn.