Valpkurs

Att skaffa valp berör och engagerar hela familjen. Här Messi med sina anhöriga! 

VÅREN 2019

Innehåll

Den här kursen riktar sig till Dig som har valp mellan 3 - ca 6-8 månader. Syftet är att ge Dig kunskaper, färdigheter och verktyg till att fostra, lära och träna valpen så att den utvecklas till en trevlig kamrat i vardagslivet. Och att Ni samtidigt bygger upp och får en god relation under många år framöver!
 

Start

Torsdag 28/2 Kl 18 - ca 21, OBLIGATORISKT! Utan hund.
Tag med almenacka för ev justering av tillfällen!

Träffar

8 tillfällen: Torsdag 28/2, enl ovan, söndag 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4

Alla söndagar kl 10 - ca 13

 

Instruktör

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom och Ann-Christine Bergström

 

Plats

Köpings Brukshundklubb
 

Deltagare

6 deltagare / instruktör 
 

Kurslitteratur

Bäst var-dag/ Maria Brandel finns på klubben á 220:-, Härliga valptid/ Ingalill och Curt Blixt. Boken rekommenderas! Kan beställas via t ex Adlibris (215:-).  Det finns ett tillhörande arbetshäfte: Min valpguide (39:-).  Vi har några få låneböcker. 
 

Kursavgift

900:-  
Kursavgiften betalas in till Bankgiro 5010-4769 då Du fått bekräftelse på att Du har plats. Går Du flera kurser hos oss under 2019 har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto medtas till kursstart!
 

Medlemskap

Du ska vara medlem i Köpings Brukshundklubb.
OBS! Kursavgift och ev medlemsavgift  betalas var för sig
till Bankgiro 5010-4769
 

Medtag

Medtag pärm till div material vid 1:a kurstillfället och fortlöpande.
 

Anmälan och
upplysningar

ulla-marie@telia.com, 073-75 400 25

Anmälan är bindande
 

Ange vid
anmälan

Namn, adress, personnummer - 10 siffror, telefon/mobil, mail.
Hundens ras, namn, ålder. Lån av kursbok?