Uppletande / Sakletning

Hund har letat upp leksak och kommer springande

NY KURS HÖSTEN -21 Gör intresseanmälan!

 

Innehåll

Grunderna och vidareutveckling i uppletande.

Uppletande är en rolig aktivitet för alla men som också ingår som moment i bruks-prov/tävling. Målet är att hunden ska leta reda på föremål som ligger utkastade i en "vallad ruta", dvs ett mindre område där man gått kors och tvärs (vallat av) för att hunden inte ska följa spår utan söka vittring i luften av föremålen. Detta kan dessutom vara synnerligen användbart då/OM Du tappat glasögon/bilnycklar/plånbok etc vid något tillfälle...

Start och tillfällen

 

4 tillfällen...

Instruktörer

 

 

Deltagare Max 6 deltagare

Förkunskaper Hunden ska ha föremålsintresse och vilja komma in med dem till matte/husse. Hunden ska kunna vara lös.

Kurslitteratur

För Dig som satsar på att tävla rek SBK regler för brukstävling:

www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/4_prov_tavling/Regelrevid...

 

Kursavgift 800:- Avgiften belas in till Bankgiro 5010-4769 då Du fått bekräftelse på att Du har plats. Går Du flera kurser hos oss under 2021 har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto på inbetald kursavgift medtas till kursstart! 

Medlemskap Du ska vara medlem i Köpings Brukshundklubb.
OBS! Kursavgift och ev medlemsavgift betalas var för sig till Bankgiro 5010-4769

Tag med Dig Tjänstetecken, föremål, leksaker, gott godis, VATTEN

Anmälan och
upplysningar

Intresseanmälan

ulla-marie@telia.com 073-75 400 25
 

Ange vid
anmälan
Namn, adress, personnummer - 10 siffror, telefon/mobil, mail.
Hundens ras, namn, ålder.