Uppletande / Sakletning

Hund har letat upp leksak och kommer springande

 Anmäl gärna intresse för ev kommande kurs!

Innehåll

Grunderna och vidareutveckling i uppletande.

Uppletande är en rolig aktivitet för alla men som också ingår som moment i bruks-prov/tävling. Målet är att hunden ska leta reda på föremål som ligger utkastade i en "vallad ruta", dvs ett mindre område där man gått kors och tvärs för att hunden inte ska följa spår utan söka vittring i luften av föremålen. Detta kan dessutom vara synnerligen användbart då/OM Du tappat glasögon/bilnycklar/plånbok etc vid något tillfälle...

Start ...
Plats anvisas deltagarna innan kursstart och är olika för varje kurstillfälle.

Tillfällen

4 tillfällen:...

 

Instruktörer

Lena Blixt och Annica Russing

 

Deltagare Max 8 deltagare

Förkunskaper Hunden ska ha föremålsintresse och vilja komma in med dem till matte/husse. Hunden ska kunna vara lös.

Kurslitteratur

Ev rek litteratur anges under kursen.

För Dig som satsar på att tävla rek SBK regler för brukstävling.

 

Kursavgift ... Avgiften belas in till Bankgiro 5010-4769 då Du fått bekräftelse på att Du har plats. Går Du flera kurser hos oss under 2019 har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto på inbetald kursavgift medtas till kursstart! 

Tag med Dig Tjänstetecken, föremål, leksaker, gott godis, VATTEN

Anmälan och
upplysningar

ulla-marie@telia.com 073-75 400 25
Intresseanmälan!

 

Ange vid
anmälan
Namn, adress, personnummer - 10 siffror, telefon/mobil, mail.
Hundens ras, namn, ålder.