Medlemsmöten

Städdag på klubben

Några av de hjälpsamma (och frivilliga!) medlemmarna under städdag på klubben.

Möten för medlemmarna

Under året har vi 3 medlemsmöten samt årsmötet, och där alla medlemmar i klubben är hjärtligt välkomna att delta och yttra sig. Till årsmötet vill vi ha Din anmälan, men till övriga medlemsmöten är det bara att dyka upp om inte annat angives - och det finns oftast "reservkapacitet".

 

Under medlemsmötet  redogör vi för styrelsens arbete och vad som övrigt sker inom klubben. Du har också möjligheter att ta upp egna ärenden.

 

I samband med  varje medlemsmötet har vi som ambition att också presentera någon annan verksamhet som kan intressera medlemmarna. Nedan ser Du årets planerade program. Mer information av de olika programpunkterna  visar vi här på hemsidan men också på anslagstavlan.

 

Som medlem kan Du ta del av styrelsens arbete:
På klubben finns pärm med alla protokoll från styrelse- och medlemsmöten.
Kontakta Ann-Christine u3780b@koping.net  070-570 74 44 
- eller passa på då det är aktiviteter på klubben, se kalendern!
 

 

Medlemsmöten under 2018

    1.  Söndag 18/2 kl 16.00 Årsmöte! 
         Utdelning av 2017 års Vandrings- och Heders-priser

         Årsmöteshandlingar tillgängliga på klubben 11/2 2018.
         Efter årsmötet bjuder vi på smörgåstårta och sötebröd.                         

         Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net  

 

 1. Tisdag 10/4       kl 18.00    
  Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net  
  Program: Enbart medlemsmöte

 2. Söndag 13/5     kl 10.00
  STÄD- och UNDERHÅLLS-dag för alla hjälpsamma medlemmar!
  Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net    
  Program: Svettigt utomhus och inomhusarbete
                                      
 3. Tisdag 16/10    kl 18.00 
  Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net     
  Program: HUNDENS HÄLSA HÖST & VINTER
  Föreläsning med Mariah Messing från Specialistdjursjukhuset Strömsholm

 4. Lördag 20/10 kl 10
  STÄD- och UNDERHÅLLS-dag för alla hjälpsamma medlemmar!
  Anmälan till Ann-Christine 070-57 07 444 u3780b@koping.net    
  Program: Svettigt utomhus och inomhusarbete