Klickerkurs

Hunden Nelly har lagt sig på filten

 Gör gärna intresseanmälan!
Innehåll

Klickerträning är en enkel, rolig och effektiv träningsmetod som bygger på positiv förstärkning, dvs önskat beteende belönas.  Du kan lära in nya beteenden (ibland istället för oönskade) eller förbättra redan inlärda beteenden. Det blir hjärngympa för hunden eftersom den måste klura ut vad Du vill att den ska göra. Du kan använda Dig av klickermetoden inom det mesta av hundträning.

 

På denna kurs får Du lära Dig grunderna  både teoretiskt och praktiskt för att  kunna klickerträna . Kunskaperna kan Du tillämpa direkt både för vardagsbehov och roliga cirkuskonster, men också för tävlings-/brukslydnad, rallylydnad m fl aktiviteter. 


Alla hundar kan delta i kursen, från valp till vuxen hund!

Tillfällen

4 tillfällen:

xxx

Plats Köpings brukshundklubb

Deltagare 6 deltagare

Instruktör

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom
Kurslitteratur Klickerträning för Din hund/Egtved och Öste, ej obligatorisk.

Kursavgift xxx Kurskompendium och klicker ingår i avgiften.
Kursavgiften betalas in då Du fått bekräftelse på att Du har fått en plats. Går Du flera kurser hos oss under 20xx har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto på inbetald kursavgift medtas till kursstart! 

Medlemskap Du ska vara medlem i Köpings Brukshundklubb.
OBS! Kursavgift och ev medlemsavgift betalas in var för sig
till bankgiro 5010-4769

Tag med Dig Pärm för kurskompendium och annan information.

Anmälan och
upplysningar

ulla-marie@telia.com  073-75 400 25
Intresseanmälan

Ange vid
Anmälan

Namn, adress, personnummer - 10 siffror, telefon/mobil, mail.
Hundens ras, namn, ålder.