Instruktörer och ledare

Airi Ahosmäki, instruktör
076-890 20 59
Ann-Christine Bergström, GM
070-57 07 444
May-Liz Hamberg / promenad
073-6181965
Lena Blixt, instruktör
072-74 60 666
Ulla-Marie L-B, instruktör
073-75 400 25
Vivianne Körner / Promenader
073-071 64 13
Åsa Eriksson, Rally
070-25 19 552
Marie Werbelow, Drag
070-62 69 652
Patrik Skoglund, instruktör
070-62 78 113
Sanna Arvidsson, instruktör
070 488 39 76
Daniel Nydahl/GM
073-920 43 74
Malin Johansson,, instruktör
073-90 63 008
Liselotte Nyberg, instruktör
070-34 33 709
Annica Russing, instruktör
070-254 88 55
Sirpa Pettersson/ GM
073-960 32 94
Alex Sandin, instruktör
070-7449424
Kristin Edström A, instruktör
070-2907010
Martina Alm, instruktör
073-0520119
Monika Lahtinen/ Instruktör
070-402 36 59
Monica Steiner, Instruktör
076-1277079
Ida Eriksson, instruktör
073-89 39 309
Ida Claesson, instruktör
076-84 44 239
Erja Lehto, instruktör
070-210 88 94