GDPR, Dataskyddsförordningen

Ansvarig för GDPR (Dataskyddsförordningen) på Köpings Brukshundklubb är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom (2018-02-18)

Styrelsemedlemmar samt instruktörer, medhjälpare och andra funktionärer informeras av U-M L-B

 

Vi behöver begärda uppgifter till vårt medlemsregister som finns hos Svenska Brukshundklubben så att vi kan kontakta Dig kring föreningens verksamhet, för kurser, studiecirklar och andra aktiviteter, samt för vår tävlingsverksamhet. 

 

Så här hanterar vi Dina personuppgifter:

 

1. För att bli medlem i Svenska Brukshundklubben / Köpings Brukshundklubb, får Du lämna Dina personuppgifter och betalar in avgiften direkt till SBK (Svenska Brukshundklubben). Dina personuppgifter förs in i medlemsregistret hos SBK. I fortsättningen får Du en faktura på membersite  eller en inbetalningsavi direkt från SBK . https://brukshundklubben.membersite.se/ Uppgifterna sparas så länge Du är medlem i SBKs register.

 

OBS! att Du själv kan och ska göra ev förändringar i Ditt medlemskap på https://brukshundklubben.membersite.se/  

 

De som har tillgång till Köpings Brukshundklubbs medlemsregister hos SBK (lösenordsskyddat) är f n ordförande Ulla-Marie Lagerhorn-Blom och kassör Sirpa Pettersson. Nya medlemmar aviseras via SBK  till U-M L-B för  återkoppling (välkomstbrev till resp medlem.

 

2. För att få delta i kurser och andra aktiviteter inom klubben tar resp ledare/instruktör, eller enl uppgift på kurspresentationen, emot Dina personuppgifter enligt krav från Studiefrämjandet. I samband med kursstart skickas deltagarlistan till Studiefrämjandet, som lägger in en s k E-lista för närvaroredovisning. Närvarolistan förvaras till dess kursen är avslutad och ev diplom/kursintyg utskrivna.