CORONA

Gällande alla våra kurser och aktiviteter:

Vi följer SBK och SBK regler. Därtill kommer också deltagarnas eget ansvar med avstånd, handhygien, vara hemma vid symtom mm


Med anledning av att de flesta av Folkhälsomyndighetens åtgärder mot smittspridning av covid-19 upphörde den 9 februari 2022, upphör även begränsningarna för Svenska Kennelklubbens  och SBKs klubbverksamhet. Den uppmaning som kvarstår är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd
 

Vi har alla fortfarande ett stort eget ansvar för att förhindra smittspridning. Det är fortsättningsvis viktigt att tänka på att stanna hemma om du är sjuk eller har symtom.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten