ATT GENOMFÖRA ETT SPS PROV

  

 Bild hämtad med tillstånd från www.rackarungarnashundskola.com

 Michael Hedman - Föreläsning

 ATT GENOMFÖRA ETT SPS PROV 

 inkl möjlighet till prov med feedback


2023 kommer Specialsök etikett röd Kong Classic att bli en tävlingsform inom SBK.

Men många är också intresserade för en superbra aktivering av sin hund. Oavsett kommer denna föreläsning att ge Dig information och råd hur Du lägger upp träningen.


Innehåll

  • Info om hur ett prov går till, regler (gällande själva provet), bedömning och kommande poängsättning.
  • Vad bör min hund kunna för att delta i ett prov.
  • Vad man ska tänka på som nybörjare både vad gäller träning före och även under själva genomförandet av provet.
  • Ett arrangerat sök inkl feedback som deltagarna kan titta på.

Föreläsare

Michael Hedman driver sedan 1989 företaget Stock Hundutveckling, https://www.stockhund.se/ Företaget är inriktat att hjälpa hundägare att utveckla hundens nos oavsett om det är för nöjes skull eller för
professionellt bruk. Han är flitigt anlitad som domare inom Nosework och Specialsök röd Kong, SBK-lärare i Sps och sitter med i arbetsgruppen för kommande tävlingsformen.

Tid

Föreläsning: Tisdag 9/8 kl 17 - ca 21.00 inkl fikapaus.
Provtillfällen: Onsdag 10/8 och måndag 15/8, båda kl 17 – 21.

Plats

Köpings Brukshundklubb

Avgift

Föreläsning: 600:- Fika med macka ingår.

Prov med feedback: 400:- Onsdag 10/8 alt måndag 15/8.

Upplysningar
och anmälan


ulla-marie@telia.com  SMS 073-754 00 25

Ange namn, mobil och mail, Föreläsning och ev Provdag

Anmälan är bindande VÄLKOMMEN!