Viltspår

Datum: 
2020-04-09 18:00
2020-04-16 18:00
2020-04-23 18:00
2020-04-26 10:00
2020-05-03 10:00
2020-05-07 18:00
2020-05-14 18:00
2020-05-17 10:00

Viltspårkurs 

Instruktör Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

Assistent Marie Werbelow