Valberedningens förslag till styrelse 2022

Valberedningens förslag på styrelseledamöter för verksamhetsåret 2022
Köping 2021-11-14

(Valet gäller X-markerade funktioner.)
Köpings Brukshundklubbs valberedning:

Vivianne Körner, Lotta Tegborg, Liselotte Hammar

Hoppas att Du är nöjd med valberedningens förslag till styrelse för 2022!

Du som har synpunkter eller andra önskemål kan höra av Dig till någon av oss i nuvarande styrelse, adresser på hemsidan: http://www.kopingsbrukshundklubb.se/styrelsen

Du ska då ange vilken funktion som avses, namn, en kort presentation samt uppgift om att den föreslagne kandiderar. Detta ska ske före 15/12 2021, därefter är nomineringen avslutad

Funktion

Namn

Mandat-period

Årsmötet 2022

Varar till
årsmöte

Ordförande                     X

Ulla-Marie Lagerhorn-Blom

1 år

Omval

2023

Vice ordförande               X

Annica Russing

2 år

Nyval

2024

 

Kassör                            X

Sirpa Pettersson

2 år

Omval

2024

 

 

 

 

 

Sekreterare

Ann-Christine Bergström

2 år

Varar till

2023

 

Ledamot

Anders Tegborg

2 år

Varar till

2023

Ledamot                         X

Patrik Skoglund

2 år

Omval

2024

Ledamot

Daniel Nydahl

2 år

Varar till

2023

 

1:e Suppleant

Airi Ahosmäki

2 år

Varar till

2023

2:e Suppleant                 X

Emmelie Cronlund

2 år

Nyval

2024

 

Revisor                           X

Mattias Backlund

1 år

Nyval

2023

Revisor                           X

Pia Öberg

1 år

Nyval

2023

Revisorssuppleant            X

Lena Blixt

1 år

Nyval

2023

 

Valberedningen                X

Viviann Körner, sammank.

1 år

Omval

2023

                                      

Liselott Nyberg

2 år

Varar till

2023

                                      X

???

2 år

Nyval

2024