RAPPORT- en fartfylld hundaktivitet!

Hund i full fart i gröngräset
Här är det full fart som gäller! Från början träning som budföring, senare i terräng.

Genomförd VT 2016. Ej aktuell f n.
Innehåll

I denna kurs får Du grunderna till specialmomentet RAPPORT gällande brukstävling. RAPPORT innebär att hunden okopplad springer mellan 2 stationer så snabbt som möjligt. Avståndet mellan stationerna ökar allteftersom hunden blir duktigare och kliver upp i klasserna. 

En förutsättning är att hunden har bra kondition och (så småningom) orkar springa sträckor om ca 1 – 1,5 km i kuperad terräng. Den ska dessutom vara självständig så att den vågar springa från den ena föraren och målmedvetet mot den andra föraren. Det behövs alltså två personer till varje hund i denna kurs!

Alla hundar som har möjlighet att ta sig fram i kuperad och ibland buskig terräng kan vara med och träna. Träningen börjar med budföring mellan två personer på kort avstånd, som sedan successivt ökas och flyttas ut i skogen. 

Start

 ___
Träffar

---

Plats

Köpings Brukshundklubb

Deltagare

Max 8 deltagare
Instruktörer

 

 

Kursavgift

 

____ / ekipage.  Avgiften betalas in vid bekräftelse på att Du har plats. 
Går Du flera kurser hos oss under 2016 har Du 100:- rabatt på alla kursavgifter utom den 1:a.
Kvitto på inbetald kursavgift medtas till kursstart! 

Medlemskap Du ska vara medlem i Köpings Brukshundklubb.
OBS! Kursavgift och ev medlemsavgift  betalas var för sig till
Bankgiro 5010-4769

Anmälan och
upplysningar

ulla-marie@telia.com, SMS 073-7540025
OBS! Det ska vara två förare per hund! (EN avgift...)
Anmälan är bindande. 

Ange vid anmälan Namn, adress, personnummer - 10 siffror, telefon/mobil, mail.
Hundens ras, namn, ålder