Målsättning 2022-2

       

 

            Konkreta och ”mätbara” mål för 2022

Verksamhet / Aktivitet

Ansvarig för genomförandet

OK

Tävlings-verksamhet:
- Bruks  /Lydnad

Bruks-/lydnads-sektor?

 

 

- Rallytävling

Rally-sektorn

 

- Doftprov

Specialsöks-sektorn

 

- Specialsöksprov

 

- Draghund: Öppna träningstillfällen

Draghundsektorn/Marie W

 

 

Utbildning:

Vi ska utbilda en Rallylydnadsinstruktör.

Efter behov och framtida möjligheter på plats:

Instruktör Balansboll, Dogparkour samt Bästa Starten, alt Bäst Var Dag

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra sedvanliga hundägarutbildningar i den omfattning som efterfrågas och instruktörsläget möjliggör. Se hemsidan under Kurser!

 

Styrelsen

 

Draghund:Kursdag barmarksdrag alt Grönt Kort.

 

Draghundsektorn/Marie W.

 

Vi ska genomföra en intern utbildning/inspiration för

instruktörer.

Styrelsen och instruktörer

 

 

Medlemsaktiviteter:

Vi ska ha 3 medlemsmöten (förutom årsmötet) och i samband med dessa arrangera någon aktivitet som kan intressera medlemmarna.

Se hemsidan under Aktiviteter!

 

Styrelsen

 

Vi ska genomföra minst en aktivitet för barn,

t ex upprepa Sommarkul alt. Sommarskoj.

Ulla-Marie L-B
Airi Ahosmäki

 

Vi ska genomföra minst en familje-/medlems-aktivitet

 

Ulla-Marie L-B

 

Vi ska fortsätta med allmänna aktiviteterna som t ex

onsdags-promenader och söndags-aktiviteter.

Vivianne K, May-Liz H

 

 

 

Underhåll:

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av stugan både inom och utomhus samt ”trädgård”.

Specificeras av styrelsen för 2022

Styrelsen utser ansvarig

 

Vi ska genomföra nödvändigt underhåll av utrustning för verksamheten f f a utomhus-möbler och på planer, tävlingsboden och vid stugan.

Styrelsen utser ansvarig

 

Vi ska genomföra höst- och vårstädning

av de utrymmen och marker vi utnyttjar.

Styrelsen utser ansvarig

 

 

Projekt:
Ladan målning utvändigt / invändigt iordningställande.
Belysning ladan

Dogparkour

Styrelsen utser ansvarig för resp projekt