IGP, Skyddsträning

Foto Mattias Backlund

 

IGP-träning kommer tillsvidare att bedrivas på fredagar 17-21 på klubben.

Enligt överenskommelse med ansvarig Mattias Backlund annonseras träningen på fb varje fredag i god tid före.

 

IGP, Internationell prövningsordning (en av SBKs tävlingsformer) finns beskrivet på SBK hemsida: https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo/.
Det betonas att träningen ska ske under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Samtliga som är deltagare i träningsgruppen ska vara medlemmar i Köpings Brukshundklubb.


Noteras bör också att det finns inga civila personer som har befogenhet att använda skyddshund i praktiken. Det har endast polisen, Försvarsmakten och väktarbolag, de senare står under kontroll av myndighet.

 

Träningsansvariga/Skyddsansvariga vid Köpings Brukshundklubb:

Mattias Backlund 073-145 74 84, mattias@hundpixlar.se f n under figurant-utbildning.

Christer Häggström 070-388 99 83, christer.haggstrom@gmail.com, lärare och figurant.

 

 Träningsansvarig/Skyddsansvarigs uppgifter är att

  • bedöma lämpligheten hos de förare och hundar (och även kombinationen förare-hund) som avser börja skyddsträna.
  • fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen och eventuellt avbryta utbildningen/träningen samt i förekommande fall föreslå att licensen återkallas.
  • se till att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska aspekter.
  • till distriktsansvarig (Alf Memner) rapportera ekipage som tillkommer i träning.
  • bifalla att licens ges inför tävling.
  • följa upp att föraren efterlever det ansvar han/hon tagit genom att gå med i gruppen och delta i utbildning/träning. 

Foto Mattias Backlund

 

SBK INFO https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/ipo/ 

IGP är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete.

Inom Internationell prövningsordning IGP (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

IGP-prov

I IGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

Upplevelse av IGP

Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Träna IGP

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IGP-FH kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.

Så här tränar du IGP

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IGP.

Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

 

Foto Mattias Backlund

 

REGLER
https://www.brukshundklubben.se/files/5_tavling_utstallning/ipo/SBK_IGP_2020_web.pdf