CORONA

Gällande alla våra kurser och aktiviteter:

Vi följer SBK och SBK regler. Därtill kommer också deltagarnas eget ansvar med avstånd, handhygien, vara hemma vid symtom mm

Klubbverksamhet i SKK-organisationen

Detta gäller från den 8 februari 2021 tills att myndigheterna beslutar om att ändra gränsen om 8 personer som antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett nytt beslut.

All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.

Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta ska följas vid klubbverksamhet

  • Allmänna råd – läs Folkhälsomyndighetens almänna råd.
  • Gör en riskanalys – med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
  • Regional prägel – resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de allmänna råden.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer – framförallt innebär det att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Deltagarna ska hålla avstånd till varandra och det ska finnas förutsättningar för god handhygien